scoutPornită în 1907, din iniţiativa unui vizionar al educaţiei moderne, lordul Baden-Powell, şi îmbrăţişată în mod spontan de sute de mii de tineri din inreaga luma în numai cîţiva ani, mişcarea noastră împlineşte 100 de ani de existenţă în România în 2013, un moment ce se cere sărbătorit în modul în care merită.

De-a lungul anilor, cercetăşia şi-a adaptat activitatea pentru a răspunde nevoilor dinamice ale tineretului însă şi-a păstrat valorile fundamentale care reprezintă busola morală a educaţiei cercetăşeşti.  Centenarul cercetăşiei în România a ales să celebreze aceste valori fundamentale aşa cum au fost ele exprimate de-a lungul anilor, printr-o serie de activităţi şi iniţiative centrate pe conceptul de EDUCAŢIE PENTRU VIAŢĂ.

Acest element absolut fundamental al misiunii cercetăşiei, reuneşte întreaga paletă a activităţilor educative pe care mişcarea noastră le oferă tinerilor : valori şi principii personale şi solide, competente pentru viaţă şi responsabilitate în societate.

Prin viaţă, înţelegem un sistem complex, care depăşeşte nivelul personal şi se referă la : dezvoltare personală (fizică, afectivă, socială, intelectuală şi spirituală), locul în comunitate (locală, naţională şi internaţională), responsabilitatea faţă de mediul înconjurător.

Aceste trei elemente constituie CONŢINUTUL EDUCATIV, CE-ul proiectului Centenarului şi se vor regăsi în fiecare dintre iniţiativele sale.

Cercetăşia a reuşit să se adapteze aşteptărilor tinerilor şi nevoilor societăţii timp de mai bine de 100 de ani. Aceasta a făcut din mişcare un element progresist în viaţa oricărei comunităţi şi din cercetaşi, LIDERI AI INOVAŢIEI.

Datorită numărului şi calităţii membrilor săi, dar mai ales a capacităţii de a influenţa prin educaţie, cercetăşia reprezintă, de peste 100 de ani, o FORŢĂ SOCIALĂ care a contribuit la schimbarea în bine a vieţii a nenumărate comunităţi peste tot în lume.

Implicarea în comunitate şi găsirea de soluţii creative în schimbarea în bine a societăţii constitue METODĂ prin care cercetăşia din România a ales să-şi celebreze centenarul, CUM-ul proiectului propus de ONCR.

Proiectul centenarului este structurat pe patru nivele, fiecare dintre ele cu obiective diferite şi complementare, care iau în considerare spectrul larg al nevoilor şi aşteptărilor copiilor şi tinerilor din România. Ca şi educaţia cercetăşeasca în general, explorarea centenarului cercetăşiei are obiective educative individuale, este o întreprindere de grup şi are rezultate comunitare.