„Plăcerea durabilă de a fi în contact cu natura … e la îndemâna oricui se va plasa sub influenţa pamântului, mării şi cerului şi a vieţii lor uluitoare.”(Rachel Carson) .

 Deşi oamenii trăiesc înconjuraţi de natură, nu ştiu să o respecte, să o protejeze şi să o îngrijească. Copiii trebuie să-şi însuşească şi să conştientizeze  importanţa mediului pentru evoluţia întregii comunităţii umane şi a vieţii în general.

Protejarea planetei Pământ, casa noastră a tuturor, este o problemă care trebuie să-i intereseze nu doar pe ecologişti, ci pe toată lumea, adulţi şi copii. Cu toţii trebuie să punem accent pe educaţia ecologică a celor mici, pentru a ne putea bucura împreună pe timp îndelungat de albastrul curat al cerului, de limpezimea apelor, de florile câmpului şi de frunzele verzi.

Cursul intitulat: „Ecologie şi Artă” vine în întâmpinarea copiilor cu materiale informative despre mediu, poluare, ecosistem, ecologie … şi artă, indicând în mod permanent importanţa păstrării unui mediu curat.

Educaţia pentru mediu este menită să îmbunătăţească calitatea vieţii. Copiii sunt un „public” important deoarece sunt gestionarii şi consumatorii de mâine ai resurselor. Ei trebuie să înţeleagă că nu putem trăi în afara naturii, viaţa noastră depinzând de ea.

Formarea unei conduite ecologice este un proces continuu. Natura oferă copilului un mediu ambiant plăcut, un nesecat izvor de sănătate, îi stimulează dorinţa şi interesul pentru cunoaştere.

Cunoaşterea responsabilă a mediului înconjurător oferă copiilor ocazia de a gândi în perspectivă, de a învăţa, de a-şi dezvolta curiozitatea şi interesul pentru anumite aspecte din lumea înconjurătoare.

Protejarea mediului este o necesitate impetuos generată de certitudinea că oamenii sunt parte integrantă din natură şi nicidecum superiorii acesteia.

Cursul intitulat “Ecologie şi artă” evidenţiază cinci obiective majore:

Conştientizarea: ajută copiii să capete înţelegere şi sensibilitate faţă de întregul mediu şi problemele lui; le dezvoltă abilitatea de a percepe şi de a deosebi stimulentele, de a procesa, rafina şi extinde aceste percepţii; contribuie la folosirea acestor abilităţi noi în mai multe contexte.

Cunoaşterea: ajută copiii să capete o înţelegere de bază privind funcţionarea mediului, interacţiunea oamenilor cu mediul şi despre cum apar şi cum pot fi rezolvate problemele legate de mediu.

Atitudinea: ajută copiii să capete un set de valori şi sentimente de grijă pentru mediu, motivaţia şi devotamentul de a participa la menţinerea calităţii mediului.

Deprinderi: ajută copiii să capete abilităţile necesare identificării şi investigării problemelor mediului şi să contribuie la rezolvarea problemelor acestuia.

Participarea: ajută copiii să capete experienţă în utilizarea cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite, în vederea unor acţiuni pozitive şi bine gândite care vor conduce la rezolvarea problemelor mediului.

Ecologia implică evaluarea educaţiei, luarea de decizii, deprinderi de comunicare, creativitate şi multe alte priceperi şi deprinderi.

Eco Art intenţionează să creeze o legătură între lumea artei şi cea a comunicării, interesul comun fiind de conştientizare a necesităţii protejării mediului, să atragă atenţia tuturor asupra problematicii ecologiste.

Omul trăieşte în natură şi prin natură, întreaga sa evoluţie “orbitează” în mediu şi prin mediu; arta este rezultatul alegerii în mediu a unui set de reguli şi valori ce sunt exprimate pentru a induce un sentiment, o idee, o senzaţie sau o trăire.

Natura asigură omului existenţa sa fizică, de asemenea contribuie la dezvoltarea sa morală, intelectuală, socială şi spirituală. Universul naturii a oferit multe omului, fără să ceară nimic în schimb. Natura are nevoie de prieteni, are nevoie să fie respectată şi ocrotită.