Uniunea Europeană este o realitate vie, dinamică, în continuă transformare şi organizare care oferă cetăţenilor săi posibilităţi noi, drepturi noi dar şi obligaţii. Eliminarea treptată a frontierelor, circulaţia liberă a mărfurilor şi persoanelor, precum şi introducerea unei noi monede, Euro, reprezintă noutăţi la care fiecare popor trebuie să se adapteze. Tinerii pot să studieze în străinătate în orice ţară din Uniune, fie prin intermediul unor burse de studiu, fie prin derularea unor proiecte profesionale şi de voluntariat. Din păcate ţările şi oraşele care pot fi ţinta acestor activităţi sau posibilităţile de afirmare in interiorul spaţiului comunitar nu sunt atât de cunoscute şi elevii nu sunt familiarizaţi cu ele.

Inexistenţa în şcoală a unei materii dedicate nu numai studierii instituţiilor publice europene, organelor de conducere şi control al bunului mers al unei ţări, dar şi aprofundării particularităţilor fiecărui popor, ne determină să propunem acest curs conceput ca o călătorie imaginară prin ţări ale Uniunii Europene. Realizarea succintului buletin informativ, dedicat elevilor, presupune un scurt popas în fiecare ţară, mai precis în fiecare capitală, pentru a descoperi toate detaliile, curiozităţile, legendele şi cele mai importante instituţii cum sunt parlamentele, primăriile, prefecturile dar şi şcolile, muzeele, stadioanele, teatrele, bisericile  etc.

Călătoria noastră va avea la bază o metodă activă de predare prin care se integrează tehnologia în activităţile didactice pentru a facilita învăţarea. Această metodă interactivă este un real prilej de a acorda elevilor posibilitatea de a-şi pune în evidenţă personalitatea. Urmărim ca punerea în practică a acestui model educaţional să le ofere elevilor, ce aparţin diferitelor medii culturale, o strategie de implicare, să le permită exprimarea propriei opinii în contexte autentice, să-i încurajeze în a investiga individual şi în echipă, să le faciliteze  schimbul de informaţii exersând interogarea activă şi să-i  stimuleze în a combina activităţile lingvistice cu cele practice. Pentru că elevii sunt mereu dornici de a şti cât mai mult, pe lângă informaţiile furnizate prin intermediul suportului de curs şi prin mijloacele media alese, am lăsat intenţionat spaţiu suficient dedicat discuţiilor libere – momente în care elevii să-şi poată da frâu liber imaginaţiei şi creativităţii.

Pe durata desfăşurării cursului elevii vor dobândi abilităţi de utilizare a aparatului de fotografiat şi a camerei de filmat, se vor familiariza cu documentarea pe internet, iar cei mai mari vor dobândi experienţă pentru crearea prezentărilor multimedia şi a realizării unei machete. Scopul nostru va fi atins când elevii vor învăţa lucruri noi bazându-se pe cunoştinţele vechi, vor învăţa să devină autocritici dar şi să judece corect părerile celorlalţi, vor învăţa să se adapteze din mers cerinţelor, vor învăţa să fie originali împletind inteligent tot ceea ce au dobândit, vor învăţa să fie prieteni şi să se respecte, vor învăţa să stimuleze dialogul şi dezbaterea pe anumite subiecte.