Salutând decizia Consiliului UE de a numi anul 2011 Anul European al Voluntariatului, cercetaşii, împreună cu organizaţii din societatea civilă, autorităţi locale şi alte părţi interesate consideră important ca anul  acesta să lucreze împreună pentru: 

–          a maximiza fiecare oportunitate pe parcursul Anului pentru a ridica gradul de conştientizare al valorii şi importanţei voluntariatului;

–          ameliorarea calităţii voluntariatului;

–          recompensarea şi recunoaşterea activităţilor de voluntariat;

–          crearea unui mediu mai propice voluntariatului.

Organizaţia Naţională ”Cercetaşii României” este una dintre cele mai mari mişcări neguvernamentale de tineret din România, cu circa 2.500 de membri în 52 de centre locale (filiale) răspândite în toată ţara. Fiind o organizaţie bazată pe munca voluntară şi fiind condusă de voluntari, politica de voluntariat este o problemă-cheie pentru membrii organizaţiei. În ultimii 100 de ani, mişcarea cercetăşească a contribuit prin activităţile pe care le derulează la transformarea tinerilor în cetăţeni activi şi “agenţi ai schimbării” pentru a construi o lume mai bună.

 Ce înţelegem prin voluntariat?

–          aceasta este o activitate întreprinsă de o persoană care îşi dedica timpul şi energia pentru a organiza acţiuni pentru societate în ansamblu;

–          este dedicarea unei părţi din timp unui proiect sau unei acţiuni, dar şi participarea la viaţa organizaţiei care derulează activitatea;

–          acţiunea este neplătită, dar poate include rambursarea cheltuielilor direct legate de activitatea de voluntariat;

–          activitatea este pentru o cauză non-profit şi se realizează în general în organizaţii neguvernamentale, prin urmare nu poate fi motivată material;

–          voluntariatul nu ar trebui să fie utilizat pentru a substitui sau înlocui ocuparea forţei de muncă plătită.

Noi credem că activitătile de voluntariat, în special activităţile cercetăşeşti, permit tinerilor să îşi dezvolte competenţe de bază în leadership, şi alte abilităţi; facilitează înţelegerea interculturală şi între generaţii; dezvoltă un sentiment de identitate şi experimenţă de participarea la luarea deciziilor. Voluntariatul oferă, de asemenea, cercetaşilor posibilitatea de a se implica şi de a lua decizii în comunităţile lor locale, sprijinirea acestora contribuind la dezvoltarea unui sentiment de solidaritate şi de angajament civic de-a lungul vieţii.

Sperăm că activităţiile derulate pe parcursul acestui an să poată contribui la o dezvoltare de lungă durată şi la un mediu durabil pentru susţinerea activităţilor de voluntariat la nivel european, naţional şi local.