Prin prezenta vă facem cunoscut că procedura de atribuire a contractului având ca obiect achiziţia de Organizare de voiajuri cu servicii complete – cod CPV 63511000-4, în cadrul proiectului “O şansă europeană pentru copiii români” prin PROCEDURA > 15.000 EURO conform procedura MAEur 1050/2012, organizată de Organizaţia Naţională Cercetaşii României, în calitate de partener în cadrul proiectului “O şansă europeană pentru copiii români”, a fost anulată pentru neîndeplinirea condiţiilor legale impuse de legislaţia în vigoare (numărul minim de oferte este de 3, iar în cadrul acestei proceduri de atribuire a fost depusă o singură ofertă)