ANUNT DE ATRIBUIRE PENTRU ACHIZIŢIA DE

Servicii de multiplicare, Cod CPV 79521000-2

 

1. Preambul:

Organizaţia Naţională Cercetaşii României, partener în cadrul proiectului  a derulat achiziţia de  în cadrul Proiectului POSDRU/91/2.2/S/61153- “O şansă europeană pentru copiii români”, în conformitate cu prevederile procedurii pentru atribuirea contractelor de achizitii de produse, servicii sau lucrări finanțate din FSE prin POSDRU 2007 – 2013, efectuate de către beneficiari sau partenerii acestora, care nu sunt autorități contractante în conformitate cu art. 8 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile și completările ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la art. 9, lit c1 din aceeasi ordonanță.

 

2. Datele de identificare ale achizitorului

Denumire: Organizaţia Naţională Cercetaşii României

Adresa/sediu: strada P-ţa. Valter Mărăcineanu, nr. 1-3, intrarea 5, camera 397, sector 1, Bucureşti.

E-mail: achizitii@scoutbn.ro

Adresa de internet: http://www.eu.scoutbn.ro

Persoana de contact pentru relații suplimentare: Costinaşi Sidor (coordonator activităţi partener)

– telefon : 0728.259069.

 

3. Incheierea achizitiei

Procedura aplicata: Procedura de cercetare a pietei conform Anexa 1 la Instrucţiunea AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010.

Bunuri/Servicii achiziționate: servicii de multiplicare cursuri şi fişe de lucru

Oferte primite: 1.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scazut.

Ofertant câștigator: Tourmont King SRL Bistriţa

Data semnării contractului/acordului cadru: 24 ianuarie 2012