Cercetaşii, „Împreună” cu 360 de copii

 

Anual, 120 de copii defavorizaţi din judeţele Bistriţa – Năsăud şi Suceava (inclusiv copii din sate izolate) vor vor fi instruiţi de Cercetaşi. Ei vor beneficia de educaţie non-formală, pentru a nu abandona şcoala, prin intermediul campaniei “Împreună”, derulată de Organizaţia Cercetaşii României. Campania face parte din proiectul “O şansă europeană pentru copiii români”, finanţată din Fondul Social European al Uniunii Europene, şi care se va desfăşura pe durata a trei ani.

Ce îşi propune campania “Împreună”

Programul de instruire va fi axat pe multiple cursuri şi ateliere:

  • comunicare şi negociere;
  • piaţa muncii / elemente de carieră / metode de autopromovare
  • drepturi şi obligaţii in societate; institutii publice româneşti şi europene
  • exprimare prin artă, esteticp şi ecologie
  • cum să protejeze mediul
  • educaţie pentru voluntariat
  • ateliere de manufactură şi preluarare lemn

La sfârşitul campaniei, copiii vor veni cu idei de îmbunătăţire a comunităţii din care fac parte, pe care le vor scrie într-un proiect. Proiectele vor fi publicate şi înmânate autorităţilor.

Dintre toţi copiii, vor fi aleşi 24 dintre cei care au întocmit cele mai bune proiecte şi vor pleca într-o ţară din Uniunea Europeană. Acolo vor avea şansa să observe cum s-au dezvoltat comunităţi locale similare ca mărime celor din care provin ei şi ce fel de soluţii a găsit acolo comunitatea, pentru a elimina abandonul şcolar.

Cercetaşii României, unul dintre marile “motoare” de educaţie non-formală

Organizaţia Naţională Cercetaşii României s-a constituit în 1990, fiind continuatoarea Asociaţiei Cercetaşii României, înfiinţată în 1913 şi desfiinţată în 1937.

Numără circa 2.500 de membri din toată ţara şi este cea mai mare organizaţie educativă din ţară, pentru copii şi tineri. Este considerată unul dintre cele mai importante “motoare” de educaţie non-formală din România. În speţă, misiunea cercetăşiei este crearea unei lumi mai bune, în care oamenii sunt împliniţi ca indivizi, implicându-se profund în societate. În fiecare an, Cercetaşii României realizează proiecte educative de care beneficiază mii de tineri.