Cercetăşia este construită ca o mişcare de învăţământ pentru copii şi tineri, scopul acesteia fiind de a contribui la dezvoltarea abilităţilor fizice, intelectuale, emoţionale, sociale şi spirituale ale indivizilor, pentru formarea lor ca cetăţeni responsabili şi ca membri demni ai comunităţilor lor locale, naţionale şi internaţionale.

„O şansă europeană pentru copiii români” este un proiect prin care Cercetaşii României vor contribui la dezvoltarea a 120 de copii din Bistriţa-Năsăud şi Suceava încurajându-i să nu părasească şcoala. Proiectul este o provocare pentru cercetaşii din Centrul Local „Oscar Skrabel” – Bistriţa în condiţiile în care, în România, unul din cinci copii renunţă la educaţie, din cauza sărăciei care afectează mai mult de 30% din populaţia ţării, o intervenţie dedicată copiilor aflaţi în risc de abandon şcolar fiind una necesară, ce reclamă acţiuni imediate.

Implementând acest proiect pe o perioada de 3 ani, cercetaşii vor aduce în atenţia copiilor metode noi şi inovative de învăţare şi de petrecere a timpului liber, astfel realizându-se  o apropiere între cele două grupuri – instructori şi elevi – copiii putându-se bucura de noi experienţe şi aventuri. Totodată, răspunzând activităţilor specifice propuse de cercetaşi pe parcursul proiectului, tinerii implicaţi îşi vor întări încrederea  în forţele proprii şi în cunoştinţele pe care le deţin.

Răspuzând provocării de a oferi un program atractiv copiilor, cercetaşii vor contribui la schimbarea perspectivei părinţilor asupra rolului pe care îl au şcoala şi activităţile extraşcolare în educarea copiilor lor. Prin acest proiect, părinţii vor dobândi competenţele de îngrijire şi educare a

copiilor, abilităţi pentru viaţa independentă care să le ofere oportunităţi pentru reintegrarea lor în comunitate.