I. Fundaţia Sfânta Macrina – lider de parteneriat

Fundaţia şi-a luat numele Sfintei Macrina, care a trăit în secolul IV d.C. şi şi-a dedicat viaţa ajutării celor sărmani.

Organizaţia are o experienţă de 14 ani. S-a înfiinţat la Bucureşti, în 1996, şi de atunci luptă împotriva cauzelor care alimentează fenomenul “copiilor străzii” şi pentru recuperarea socială a copiilor şi tinerilor fără adăpost.

Oferă un ciclu complet de servicii sociale, pornind de la îngrijirea pe timp de zi – pentru satisfacerea nevoilor de bază şi continuând cu îngrijirea rezidenţială – în locuinţe protejate sau centre de plasament, în funcţie de vârsta şi necesităţile beneficiarilor.

Toate activităţile Fundaţiei Sfânta Macrina se bazează pe educaţie. Sprijină tinerii şi copiii din centrele sale să devină absolvenţi ai învăţământului obligatoriu, să se pregătească pentru o profesie şi să se integreze în societate.

Deţine un centru de zi în care asigură asistenţă medicală, adăpost şi hrană copiilor străzii şi educaţie şcolară celor din familii cu dificultăţi materiale – un fel de after-school pentru copiii săraci.

Copiii-victimă a violenţei domestice, neglijării sau a sărăciei – cu vârste între 7 şi 18 ani – sunt îngrijiţi şi educaţi într-un centru de plasament cu o capacitate de 25 de locuri.

În apartamentele protejate, Fundaţia Sfânta Macrina găzduieşte temporar tineri care au depăşit vârsta de 18 ani proveniţi din centrele de plasament de stat sau private, tineri care învaţă sau muncesc pentru a-şi asigura un trai independent, tineri care nu aveau nici un sprijin din partea familiei şi ajunseseră în stradă.

Din anul 2005, Fundaţia este acreditată de Direcţia Generală de Asistenţă Socială din cadrul Ministerului Muncii ca furnizor al serviciilor sociale oferite în Centrul de zi, Centrul de plasament şi Locuinţele protejate pentru tineri.

Printre principalii finanţatori de până acum ai Fundaţiei se numără Asociaţia Bisericilor Ecumenice din România, Biserica Catolică Germană, fundaţii române şi străine, mari societăţi comerciale naţionale şi multinaţionale.

Rolul în cadrul proiectului

Fundaţia Sfânta Macrina: 80 de copii merg la “Şcoala după şcoală”

80 de copii din Bucureşti care se află în risc de abandon şcolar vor beneficia de activităţi de educare pe care Fundaţia Sfânta Macrina le va derula constant în centrul de zi şi centrul rezidenţial proprii.

Vor fi derulate următoarele activităţi:

– pregătire a temelor pentru şcoală,

– recuperare şcolară (unde este cazul),

– cursuri de limba engleză,

– cursuri de informatică,

– activităţi de educaţie pentru sănătate,

– educaţie civică,

– consiliere pastorală,

– activităţi sportive şi/sau artistice,

– participări la tabere şi excursii tematice.

No comments yet.

You must be logged in to post a comment.

No trackbacks yet.