Nr. inregistrare 1030/02.08.2013

RECTIFICARE ANUNT ACHIZIŢIE

Organizaţia Naţională „Cercetaşii României” anunta achizitionarea de servicii de  Organizare de voiajuri cu servicii complete, cod CPV 63511000-4, prin procedura PROCEDURA > 15.000 EURO  conform procedura MAEur 1050/2012, în cadrul Proiectului „O şansă europeană pentru copii români” contract de finantare POSDRU/91/2.2/S/61153

 Rectificare anunt achizitie apărut initial in data de 27.07.2013, publicat în ziarul Evenimentul Zilei, ediţia nationala.

Data publicarii rectificării anuntului pe internet: 02.08.2013

RECTIFICARE   DOCUMENTAŢIE ACHIZIŢIE

Organizaţia Naţională „Cercetaşii României” anunta achizitionarea de servicii de  Organizare de voiajuri cu servicii complete, cod CPV 63511000-4, prin procedura PROCEDURA > 15.000 EURO  conform procedura MAEur 1050/2012, în cadrul Proiectului „O şansă europeană pentru copii români” contract de finantare POSDRU/91/2.2/S/61153

Justificare:

În urma solicitărilor de clarificări primite şi a sondărilor pieţei efectuate s-a constatat lipsa zborurilor directe pe ruta Bucureşti-Lisabona (în condiţiile impuse prin caietul de sarcini) şi retur în timpul rămas până la desfăşurarea taberelor. Pentru realizarea activităţilor proiectului în bune condiţii se modifică documentaţia de achiziţie după cum urmează:

 Obiectul contractului:

Organizare de voiajuri cu servicii complete COD CPV 63511000-4

 1. Procedura aplicata pentru atribuirea contractelor de achizitie publica: procedura de atribuire aplicabilă beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenţă”  aprobata prin ordinul Ministerului Afacerilor Europene nr.1050/29.10.2012.
 2. Sursa de finantare a contractului de servicii care urmeaza sa fie atribuit: Proiectul este finantat din Fondul Social European in cadrul POSDRU 2007-2013.
 3. Axa prioritara: Axa prioritara 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.2 – Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii
 4. Tip şi durată contract: Achiziţie servicii de organizare de voiajuri complete pentru tabăra din Portugalia în cadrul proiectului “O şansă europeană pentru copiii români”. La tabăra organizată în Portugalia participă 20 de copii din grupul ţintă şi 4 însoţitori. Tabăra este inclusă în graficul de activităţi al proiectului.. Durata contractului este de la data semnării şi până la data de 31.08.2013
 5. Oferta depusa de ofertant: Oferta va contine obligatoriu urmatoarele documente: Documente de calificare, Oferta tehnica si Oferta financiara, conform cerintelor descrise în Documentatia pentru ofertanti.
 6. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 06.08.2013, ora 10.00. Se va raspunde la clarificari pana la data de 06.08.2013, ora 17.00.
 7. Limba de redactare a ofertei: romana
 8. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data deschiderii ofertelor, inclusiv.
 9. Valoarea estimata a ofertei este maxim 110000 lei si va fi exprimata ferm in LEI, fara TVA.
 10. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: Preţul cel mai scăzut.
 11. 12.   Nu se accepta oferte alternative la oferta de baza.
 12. 13.   Adresa la care se depune oferta: Organizaţia Naţională “Cercetaşii României” Centrul Local „Oscar Skrabel” Bistriţa, Bd. Independenţei 24-26, 420184 Bistriţa, Bistriţa-Năsăud.
 13. Data limita pentru depunerea ofertelor: 07.08.2013, ora 14.00.
 14. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 07.08.2013, ora 17.00, Organizaţia Naţională “Cercetaşii României” Centrul Local „Oscar Skrabel” Bistriţa, Bd. Independenţei 24-26, 420184 Bistriţa, Bistriţa-Năsăud

Pot sa participe la sedinta de deschidere a ofertelor, pe langa comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor care au depus oferte pentru contractul respectiv, alte persoane nominalizate de catre Achizitor. Reprezentantii ofertantilor trebuie sa prezinte Imputernicire din partea ofertantului, cartea de identitate in original si copie.

15. Data comunicarii rezultatului evaluarii ofertelor: 07.08.2013
16. Curs de referinţă leu/euro aplicabil: 4,4208

In documentaţia de atribuire:

1.2   a) CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE VA AVEA URMĂTOAREA FORMĂ:

 

DATA

ORA

LOCATIA

Data de publicare a anunţului pe internet

02.08.2013

NA

http://eu.scoutbn.ro

Termen limita de solicitare a clarificarilor din partea Ofertanţilor1)

06.08.2013

10.00

——-

Termen limită de transmitere a clarificărilor de către achizitor2)

06.08.2013

17.00

——-

Termen limită de depunere a ofertelor

07.08.2013

14.00

ONCR prin Centrul Local „Oscar Skrabel” Bistriţa

Bd. Independenţei 24-26, 420184 Bistriţa, Bistriţa-Năsăud

Data şedinţei de deschidere a ofertelor

07.08.2013

17.00

ONCR prin Centrul Local „Oscar Skrabel” Bistriţa

Bd. Independenţei 24-26, 420184 Bistriţa, Bistriţa-Năsăud

Data finalizării evaluării ofertelor

07.08.2013

——–

ONCR prin Centrul Local „Oscar Skrabel” Bistriţa

Bd. Independenţei 24-26, 420184 Bistriţa, Bistriţa-Năsăud

Informarea ofertanţilor cu privire la rezultatul procedurii de atribuire

07.08.2013

——–

Semnarea contractului de furnizare3)

09.08.2013

——–

CAIETUL DE SARCINI VA AVEA URMĂTOAREA FORMĂ:

 

CAIETUL DE SARCINI

 *NOTA: Prevederile prezentului caiet de sarcini reprezinta conditii contractuale minimale si devin anexă la contractul de achizitie ce urmează a fi încheiat

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către ofertant propunerea tehnică.

Prezentul caiet de sarcini contine specificatii tehnice pentru achizitia de ORGANIZARE DE VOIAJURI CU SERVICII COMPLETE COD CPV 63511000-4 în vederea indeplinirii obiectivelor proiectului „O şansă europeană pentru copiii români”

SPECIFICATII TEHNICE

ORGANIZARE DE VOIAJURI CU SERVICII COMPLETE COD CPV 63511000-4

 Prin prezentul caiet de sarcini se solicită asigurarea serviciilor de transport, cazare, masă şi acces la puncte de interes, pentru 7 zile în perioada 12-25 august 2013, în Portugalia. De asemenea se solicită şi transportul copiilor şi persoanelor implicate pe ruta Bistrita-Bucureşti si retur.

Serviciile achiziţionate sunt detaliate în cele ce urmează:

 1. ZBOR CU AVIONUL

Tip servicii Caracteristici Unitate de masura Cantitate totala
Bilete de avion dus intors Ruta Bucuresti – Lisabona – BucurestiPlecare in ziua IIntoarcere in ziua VII Buc 24

 

Condiţii generale minime

–         Se solicita cursa directa sau cu maxim o escală, caz in care durata totală a zborurilor să nu depăşească 12 ore

–         Se vor oferta curse la companii aeriene care nu percep taxe suplimentare pentru bagajele de mana. Biletul va include şi taxele de aeroport.

–         Biletele achizitionate vor fi transmise catre achizitor cu termen de maxim 36 de ore inainte de data plecarii.

–         Costul biletelor va include şi eventualele costuri legate de bagajele de cală.

Plecarea se va face din Bucuresti, in ziua I, iar intoarcerea va fi tot in orasul Bucuresti, in ziua VII.

2. CAZARE SI MASA

Cazare se va face la un hotel din orasul Lisabona, clasificat de 3*** sau echivalent şi la un hotel din localitatea Lagos, clasificat de 3*** sau echivalent.

Tip servicii Caracteristici Unitate de măsura Cantitate totala
Servicii de cazare hotel Camere de hotel in orasul Lisabona 4 nopţi Se vor asigura cazare în regim camere triple sau cvadruple pentru 20 copii şi single sau duble pentru 4 însoţitori (1 camera in regim double şi două în regim single). Se va asigura micul dejun pentru toate persoanele cazate.
Servicii de cazare hotel Camere de hotel in Lagos 2 nopţi Se vor asigura cazare în regim camere triple sau cvadruple pentru 20 copii şi single sau duble pentru 4 însoţitori (1 camera in regim double şi două în regim single). Se va asigura micul dejun pentru toate persoanele cazate.

Conditii generale minime

–         Hotelul va fi de 3***, va avea asigurat aer conditionat, televizor, serviciul de internet, pe toata durata sederii (sunt acceptate unităţi de cazare aşa cum sunt cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 709/2009 privind clasificarea structurilor de primire turistice)

–         Spaţiul de cazare trebuie să fie dotat cu sală de mese cu minim 28 locuri

–         Se va asigura pensiune completa in privinta mesei pentru 20 copii.

Feluri de mâncare la hotel:

 • Micul dejun (va conține cel putin orice combinație din lapte/ceai, miere/gem, unt, salam/parizer/mușchi file, brânză/cașcaval/brânză topită, ouă, crenvursti și pâine) si apa imbuteliata;
 • Prânzul – compus din felul I, felul II și desert (va conține minim ciorbă/supă, fel principal cu carne de pui/vită/porc/pește, salată și prajitură/fruct proaspăt) si apa imbuteliata;
 • Cina (va conține fel principal cu carne de pui/vită/porc/pește, salată și desert prajitură/ fruct proaspăt) si apa imbuteliata;

Observaţii:

 • Alimentele sunt consumate în special de copii cu vârsta între 8 și 16 ani. Oferta va respecta ordinul Ministerului Sănătății nr. 1563/2008. Se va utiliza ca referință (medie): adolescenți (băieți) cu vârsta între 11 și 14 ani.

–         In zilele in care datorita programului nu se va putea ajunge la pranz la hotel, se va asigura din partea acestuia, hrana rece la pachet. Acest lucru va fi anuntat de catre responsabilul de tabără în ziua anterioara, pentru masa din ziua urmatoare.

–         Locatia hotelului sa nu depaseasca distanta de 1000 m de cea mai apropiata statie de metrou (în cazul cazării din Lisabona)

–         Zona va fi centrala si usor accesibila, în ambele situaţii de cazare.

 3. TRANSPORT CU AUTOCARUL

3.1 Transport pentru 20 copii si 4 adulti insotitori în Portugalia

 Conditii generale minime

–         Autocar pentru transport persoane, cu sofer, capacitate aproximativ 30 locuri (minim 24 locuri + 1 loc sofer) cu aer conditionat si loc pentru depozitare bagaje;

–         Efectuarea curselor trebuie realizată cu autocare care să corespundă standardelor de calitate, confort şi siguranţă a călătorilor (clasificare RAR minim 3 stele sau dotări echivalente pentru autocar- se va prezenta document în termen de valabilitate-). Numărul de locuri ale autocarului trebuie sa fie de minim 24, autocarul se va închiria împreună cu şofer.

–         Pe perioada taberei autocarul (deservit de un şofer) se va afla la dispoziţia achizitorilor.

–         Programul de tabara pe care il va deservi autocarul este urmatorul:

 • Ziua I – Transfer de la aeroport la sediul partenerului Asociaţia Unidos de Cabo Verde (AUCV), RUA MÁRIO VIEGAS, Nº 1 – CASAL DE SÃO BRÁS in cartierul Amadora, si apoi de la sediul partenerului la hotel
 • Ziua II
  • Plecare de la hotel la sediul partenerului Asociaţia Unidos de Cabo Verde (AUCV), RUA MÁRIO VIEGAS, Nº 1 – CASAL DE SÃO BRÁS in cartierul Amadora
  • Deplasare de la hotel la Oceanarium şi la Jeronimo’s Monastery şi retur la hotel.
  • Ziua III
   • Plecare de la hotel la sediul partenerului Asociaţia Unidos de Cabo Verde (AUCV), RUA MÁRIO VIEGAS, Nº 1 – CASAL DE SÃO BRÁS in cartierul Amadora sau Sintra si apoi retur la hotel
   • Deplasare de la hotel în cartierul maur Alfama şi retur
   • Ziua IV – Plecare de la hotel la Guimaraes sau Cascais si retur la hotel
   • Ziua V – Plecare de la hotel la hotelul din Lagos.
   • Ziua VI –
    • Plecare de la hotelul din Lagos la gradina zoologică şi retur hotel
    • Plecare de la hotelul din Lagos fortareata Sagres şi retur hotel
    • Ziua VII
     • Plecare de la hotel la Ponta de Piedade şi retur la hotel
     • transfer de la hotelul din Lagos la aeroportul Lisabona.

*Programul se poate modifica în funcţie de necesităţi, în limita a 2500 km (inclusiv destinaţiile menţionate anterior). Responsabilul de tabără va anunţa modificările în ziua precedentă.

 3.2 Transport pentru 20 copii si 4 adulti insotitori pe ruta Bistriţa – Bucureşti (Aeroportul „Henri Coandă” Otopeni) şi Bucureşti (Aeroportul „Henri Coandă” Otopeni) – Bistriţa.

Trasportul I pe ruta Bistriţa – Bucureşti (Aeroportul „Henri Coandă” Otopeni) va fi asigurat astfel incât ora ajungerii la destinaţie (Aeroportul „Henri Coandă” Otopeni) să fie înaintea orei de debut a procedurilor de check-in pentru transportul cu avionul.

Transport II  pe ruta Bucureşti (Aeroportul „Henri Coandă” Otopeni) – Bistriţa va fi asigurat imediat după sosirea participantilor la tabără, locul de întâlnire fiind Aeroportul „Henri Coandă” Otopeni.

Conditii generale minime

–         Autocar pentru transport persoane, cu sofer, capacitate aproximativ 30 locuri (minim 24 locuri + 1 loc sofer) cu aer conditionat si loc pentru depozitare bagaje;

–         Efectuarea curselor trebuie realizată cu autocare care să corespundă standardelor de calitate, confort şi siguranţă a călătorilor (clasificare RAR minim 3 stele sau dotări echivalente pentru autocar- se va prezenta document în termen de valabilitate-). Numărul de locuri ale autocarului trebuie sa fie de minim 24 plus şofer, autocarul se va închiria împreună cu şofer.

 4. SERVICII ADIŢIONALE

– Se va asigura pentru toate persoanele participante intrarea la toate obiectivele turistice cuprinse in program. (Pentru îndeplinirea acestor solicitări operatorul economic declarat castigator va asigura avans spre decontare către responsabilul de tabără 100 EUR/participant tabără, în care vor fi incluse cheltuielile pentru acces la obiectivele turistice precum şi alte cheltuieli neprevăzute).

– Se va asigura parcarea autocarului pe toată durata deplasărilor.

 ATENTIE!!!

Se pot accepta oferte pentru bilete la companii sau zboruri tip „low cost”, caz in care se asigura masa la pachet pentru participanti.

Oferta va conţine preţul unitar în lei, pentru fiecare tip de serviciu, fără TVA .

Recepţia se va face în prezenţa ambelor părţi şi va fi consemată într-un proces verbal de recepţie cantitativă şi calitativă semnat de ambele părţi si va însoţi obligatoriu documentele de plată.

Plata facturilor se va efectua în aproximativ 120 de zile de la data semnarii procesului verbal si emiterea facturilor, prin virament bancar.

Documentatia de atribuire se poate solicita în scris fie de la sediul achizitorului Organizaţia Naţională “Cercetaşii României” Centrul Local „Oscar Skrabel” Bistriţa, Bd. Independenţei 24-26, 420184 Bistriţa, Bistriţa-Năsăud fie la adresa de mai office@scoutbn.ro , în zilele lucrătoare, între orele 08.00 – 16.00.

Pentru informatii suplimentare ne puteţi contacta:

telefon: 0735.210015

e-mail: office@scoutbn.ro

persoana de contact: Sidor Costinaşi – Coordonator activităţi partener ONCR.